Данни за превеждане на сума по резервацията:

Юробанк България ЕАД
BIC:BPBIBGSF
IBAN:BG31BPBI79281065193201

 


Датата на вписване не е валидна.
Датата на освобождаване не е валидна.